انگلیسی

فارسی

مصاحبۀ تلویزیونی با یووال پورات / سیامک دهقانپور، افق، صدای امریکا ۱۳۹۱/۳/۲

رادیو فردا

بولتن نیوز

راهبرد نیوز

هم­اندیشی

خبر فارسی

داور

نیوز

عباس بهلولی

دنباله - بهترین لینک های این ماه

فرمانده من

آفرینش دیلی

ملیون ایران

Free Shabnam Madadzadeh

Top 4

انجمن سخن ایران

فیلترشک

ایران پرس نیوز

آینه

مبارزه با سیستم فیلترینگ و سانسورش

موج سبز
دیوتشه وله

مهر

598

مشرق نیوز

فردا پرس

خبرنامۀ دانشجویان ایران

صدا وب

مظلومیت

فطرس

تبیان نیوز

دنیای صنعت

ایران پرتو

one stop

بالاترین

عصر خبر

فیلترشکا

فریاد آزادی

پارس دیلی نیوز

میپین

آزادی بیان
خودنویس

روز آنلاین

نما نیوز

بولتن نیوز


RSS نیوز

RSS نیوز

بصیرت

کامل ترین

صفیر 92

ایران اسلامی

خبر فارسی

ملی مذهبی

انجمن پی سی آی

حزب مشروطۀ ایران

محمدی نور

رسوائی

خبرگزاری آذربیجان

کدوم

بالاترین روزانه

 هستی نیوز
عصر ایران

مردانی نیوز

خبر فارسی

باشگاه افسران جنگ نرم

رصد خانه – جام نیوز

ایران پرتو

قدس آنلاین

دانشجو
              
شورا نیوز

گزمیده

سر خط

سیمرغ

سبز یعنی وطن

بی رنگی

پارس نیوز

آزادگی

میهن

امروز نیوز

سیمزغ

 
کیهان نیوز

پرس ایران

محدوده

نور پرتال

ایران دیپلماتیک

ولایتمداران

شنیدی

شنیدی


سبزه زار


جنبش راه سبز

بازتاب امروز

قطره

بینا

friend feed

زمزمهی سپیده

آزاده سپهری

فریاد سبز

خلیج فارس

بامداد خبر

 

  

زبان عبری


חוקרים ישראלים: רוב האיראנים בעד דמוקרטיה, עמוס הראל, הארץ, 14.05.2012

מחקר ישראלי: פוטנציאל ניכר לדמוקרטיה באיראן, ynet, 14.05.2012ترجمۀ فارسی مقاله


ایرانیان ارزش های دموکراتیک دارند 


پژوهش جدیدی آشکار می کند که جامعۀ ایرانی ساختار ارزشی طرفدار لیبرالیسم دارد، که عمیقاً با رژیم بنیادگرا در تضاد است.

یووال پورات


در بحث های بین المللی با ریسک بالا پیرامون پیگیری ایران برای دستیابی به سلاح هستهای، 80 میلیون نفر جمعیت ایران گاه به گاه فراموش می شوند. بنابراین اینجانب، با تیمی کوچکی از اسرائیلی ها، تصمیم گرفتیم نیرو های محرکۀ جامعۀ ایران را کشف کنیم. اتفاقاتی که در خیابان ها و بر روی اینترنت افتاده است، نشان از نبردیست که میان بنیادگرایان اسلامی و طرفداران آزادی در حال انجام است. پرسشی که ما در مسیر بررسی آن قرار گرفته ایم این است که جایگاه اکثریت مردم ایران در این میانه کجاست.

کمی بعد، متخصصان برجسته در زمینه های روانشناسی اجتماعی ، پژوهش های فرهنگی و اسلام شیعی، و همچنین ده ها داوطلب فارسی زبان به ما پیوستند.

ضمن دور زدن «پردۀ الکترونیکی» ایران – بنابر توصیف رئیس جمهور اوباما نشان از تلاش های حکومت ایران برای کنترل تماس با دنیای خارج دارد – تیم پژوهشی ما از اواخر 2011 و تا اوایل امسال، با نزدیک به هزار نفر ایرانی مصاحبۀ تلفنی انجام داده است. اینها متشکلند از نمونۀ معرف دقیقی از جامعۀ ایران، شامل بر هر 31 استان ایران و همچنین یک پراکندگی معرف تمامی اقوام، گروههای سنی و مراتب تحصیلی. جهت تضمین امنیت پاسخ دهندگان، مصاحبهها به صورت بی نام انجام شده و همچنین کشوری که تماس های تلفنی از آن گرفته شده مخفی مانده است.

برای برخورد با چالش سنجش پتانسیل آزادی و دموکراسی در یک کشور استبدادی همانند ایران، بایستی ابتکاراتی را انجام می دادیم. در حالت عادی، پژوهشگران از پرسش نامه هائی استفاده می کنند که شامل پرسش هائس از قبیل «آیا شما طرفدار و یا مخالف دموکراسی هستید؟»، و یا «آیا هرگز در اعتراض نامهای مشارکت کرده اید؟» استفاده می کنند. اما شهروندان کشور های استبدادی اغلب از پاسخ دادن به چنین پرسش های صریحی می ترسند، و اگر پاسخ بدهند، پاسخهای آنها به احتمال زیاد از ترس تحریف شده است.

بنا بر این ما از یک پرسش نامۀ روانشناسی استفاده کردیم، که ارزش های بنیادی یک جامعه را بسنجد، بدون آنکه هیچ پرسشی با اصطلاحات سیاسی انجام شود. پرسش ها با توصیف نظریات یک سوم شخص خیالی، از مصاحبه شوندۀ ایرانی می پرسد که این شخص تا چه حدی مثل شماست. آن سوم شخص با جملاتی توصیف شده است از جمله «برای او مهم است که خود راجع به زندگیاش ، تصميمگيری كند» ، «برای او فکر خلاق مهم است» و «برای او بودن به عنوان آن کسی که به دیگران بگوید چکار کنند مهم است».

پرسشنامهای که در ایران از آن استفاده شده، در اصل توسط متخصص روانشناسی میانفرهنگی شالوم شوارتس به عنوان بخشی از «تئوری ارزش های انسانی اساسی» ایشان ساخته شده است. این تئوری به صورت گستردهای توسط پژوهشگران روانشناسی مورد استفاده قرار می گیرد. ضمن همکاری با پروفسور شوارتس، تیم ما شاخصی ایجاد کرده، که پتانسیل یک جامعه را برای پیشرفت به سوی دموکراسی بر اساس ارزش های آن جامعه می سنجد.

این شاخص با نمونه های معرفی از 64 کشور و 162،994 پاسخ دهنده معتبر شده است، از ایالات متحدۀ امریکا و سوئد گرفته تا به اندونزی و غنا. این اعتبار یک همبستگی قوی میان رتبۀ یک جامعه بر اساس این شاخص و مرتبۀ دموکراتیزاسیون آن مشخص کرده است (بر اساس رتبه بندی بنیاد خانۀ آزادی نسبت به عوامل تشکیل دهندۀ یک لیبرال دموکراسی).

طی انجام مصاحبهها در ایران، آمادگی مردم برای همکاری و پاسخ دادن بسیار شگفت انگیز بود.

انالیز نمونه های ایرانی نشان می دهد که در کنار ارزش های محافظه کارانه از جمله همرنگی (conformity) و سنت، جامعۀ ایران با حمایت و طرفداری بزرگی نسبت به ارزش های لیبرالی از جمله باور به اهمیت خودفرمان و خودرای (self direction) و نیکخواهی مشخص می شود. برای نمونه، 94% از پاسخ دهندگان با جمله «برای او آزادی انتخاب آنچه كه انجام بدهد مهم است»، و 71% از پاسخ دهندگان با جمله «برای او روادار بودن با همه گونه مردمی و گروهی مهم است» همخوانی داشتند.

هنگامی که نمونههائی از ایران در دسترس بود، می توانستیم آنها را با نمونه های جهانی ضمن استفاده از شاخص جدید، آنالیز کنیم. ایران بر یک زنجیره قرار گرفته است، که تمایل جامعه ها در سراسر دنیا برای پروردن لیبرال دموکراسی بسنجد. قابل توجه است که با مقایسه با 47 کشوری که در نظرسنجی جهانی ارزش ها، پتانسیل جامعۀ ایران برای لیبرال دموکراسی بالاتر از آنِ 23 کشور دیگر قرار گرفته است. این کشور ها شامل: کشور های عربی از جمله مصر، مراکش و اردن، و کشور های آسیائی از جمله کرۀ جنوبی، هند و تایلند است. با مقایسه با 29 کشور مورد نظرسنجی بررسی اجتماعی اروپا، ایران تمایلات بالاتری نسبت به روسیه، اوکراین اسلوواکی و رومانی برای لیبرال دموکراسی داشته است.

شکاف ناهنجار بزرگی میان پتانسیل اجتماعی ایران برای لیبرال دموکراسی و مرتبۀ واقعی دموکراسی در کشور پیدا گردیده است. در اغلب کشورها همبستگی بالائی میان این جفت معیار وجود دارد. یعنی اینکه زمانی که چنین شکافی وجود دارد، مرتبۀ دموکراسی کشور گرایشی قوی برای سازگار شدن با پتانسیل جامعه دارا می باشد.

یافته ها نشان می دهد که جامعۀ ایرانی به مثابۀ یک کل با ساختار ارزشی طرفدار لیبرالیسم مشخص می گردد. این مشخصه با تعریف رژیم بنیادگرا عمیقاً در تضاد است. این یافته ها پتانسیل قابل توجهی برای تغییر رژیم در ایران و ایجاد لیبرال دموکراسی مشخص می کند.


آقای یووال پورات استراتژیست سیاسی اسرائیلی هستند. گزارش کامل ایشان در www.iranresearch.org در دسترس می باشد.